RAUHALA MED RAPPAD FASAD

En välplanerad trädgård motsvarar familjens alla behov: en egen lekplats till pojkarna, ett växthus till pappa och till mamma en vacker terrass, där hon kan beundra trädgården och följa barnens lekar. En trädgård som förverkligats av fackmän är både vacker och lättskött.

Läs mera (på finska)

Mässhuset Vihervaara i Tavastehus

Tomten var en utmaning i inledningsskedet. Den låg delvis i en sänka. Den kilformade tomten gränsar på ena sidan till ett korsningsområde och en väg. På andra sidan finns ett grannhus. På tomten fanns en ung, ogallrad och allt för tät granplantering.

Läs mera (på finska)

Mässhuset Lato i Jyväskylä

Mässhuset Lato är byggt på en kilformad sluttningstomt. På ena sidan gränsar tomten till vägen och på andra sidan finns ett massivt stenhus. Bakom tomten växer en lövskog. Då man svänger in på gårdsplanen finns garage-förrådsbyggnaden genast till höger.

Läs mera (på finska)

Sommarstället Lato

Kannustalos älskade Lato-husmodell passar även som familjens andra hem. Den här gårdsgruppen byggde vi inför Habitare mässan i Helsingfors. Mellan den separata gårdsbastun och huvudbyggnaden finns en skyddad innergård för utevistelse. Med ett staket på vardera sidan kan man vid behov begränsa insyn.

Läs mera (på finska)

L-husmodeller

L-husmodellen passar speciellt bra på mindre tätortstomter och den skyddade gårdsplanen är en extra bonus. Genom att lägga till ett separat eller kopplat garage eller t.ex. ett pool house kan man ytterligare begränsa insyn.

Läs mera (på finska)