ETT VARMT HEM OCH SYRERIK INNOMHUSLUFT

Kannustalo-hemmen planeras helt individuellt med beaktande av dina idéer och önskemål. KANNUSTALOEKO är ett äkta trähus till 100%; också värmeisoleringen och vindskyddsskivorna är i naturlig träfiber. Istället för ångspärr används Intello- ångbroms, som släpper igenom ånga och gör så att konstruktionen andas samtidigt som den är garanterat lufttät. KANNUSTALOEKO-husens täthetsvärden följer byggbestämmelserna och som isolering är träfiber varmare än massivt trä.

TRÄHUS MED NATURLIG OCH STABIL LUFTFUKTIGHET

Århundraden av erfarenhet gällande träkonstruktioner som andas bevisar deras hållbarhet och goda egenskaper beträffande stabil luftfuktighet. Ekovilla är naturlig träfiber med erkänt goda egenskaper och en naturlig del av huset och familjens liv. Konstruktioner som andas fungerar och torkar säkert i bägge riktningar.

m1-logoUtöver väggkonstruktioner som andas inverkar också de invändiga byggmaterialen som används på inomhusluftens slutliga kvalitet. De byggmaterial som Kannustalo använder (t.ex. skivor, tapeter och målfärger) har låga utsläppsnivåer. De har beviljats Rakennustietosäätiö RTS:n M1-utsläppsklassificering och de ökar väggarnas förmåga att andas.

ETT EKOLOGISKT OCH ENERGIEFFEKTIVT VAL

Trähuset binder det lagrade kolet under hela sin livstid. Den varma Ekovilla-isoleringen är också ett ekologiskt val för hållbar natur eftersom träfiberisoleringens miljöpåverkan under tillverkningstiden minimerats genom användandet av återvunnet material. Ett Kannustalo isolerat med trä är en eko-gärning.

ekovilla-poikkileikkaus-1

ÖVRE BJÄLKLAG MED EKOVILLA-ISOLERING SOM ANDAS

KANNUSTALOEKOs övre bjälklag isoleras med Ekovilla blåsull, det i Finland mest populära materialet för isolering av övre bjälklag.

Isoleringen som monteras av fackmän fyller mellanrummen mellan takstolarna tätt och bildar ett enhetligt och varmt isoleringstäcke. Det övre bjälklaget är varmt och andas och bidrar till stabil luftfuktighet inomhus på naturligt vis.

KANNUSTALOEKOs övre bjälklag har inte ångspärr i plast, utan särskilt utvecklad Intello-ångbroms som andas men ändå är lufttät.

ekovilla-poikkileikkaus-2

YTTERVÄGG SOM ANDAS MED EKOVILLA-SKIVOR

KANNUSTALOEKO-trähusets väggkonstruktioner är också i trä. Isoleringen består av robusta ekologiska Ekovilla-skivor. Den 25mm tjocka vindskyddsskivan i träfiber håller effektivt snålblåsten ute. Också väggarna har ångbroms som leder bort fukt istället för ångspärr i plast.

Luftspalten mellan lagren av isolering hålls intakt t.ex. vid installering av eldosor. Tack vare ångbromsen kan Ekovilla-isoleringens träfiber andas på rätt sätt och bidra till att inomhusluftens fukthalt hålls stabil.

Genom att välja inredningsmaterial (tapeter, målfärger) som andas ökar du väggarnas förmåga att andas.

  1. 1. Konstruktioner som andas är lufttäta och varma.
  2. 2. Isoleringens träfiber upptar fukt ur inomhusluften och släpper ut den igen på inomhusluften torkat. Inomhusluften känns alltid behaglig.
  3. 3. En konstruktion som andas söker alltid en balanserad fuktighet och torkar säkert i båda riktningar. Konstruktionen är trygg även om huset kyls ned.
symboli-lammin

Varmt

Ekovilla gör ditt hus varmt. Du bor varmt och lever på ett sätt som gör att ditt hus, din familj och miljön mår bra.

 symboli-hengittava

Som andas

Huset lever ett eget liv, precis som dess invånare. För att leva måste vi kunna andas. Träfiber låter konstruktionerna i ditt hus andas på ett sätt som balanserar variationerna i inomhusluftens fuktighet med naturliga metoder.

 symboli-ekologinen

Ekologiskt

Ekovilla tillverkas i huvudsak av återvunnen träfiber, t.ex. gamla tidningar. När du isolerar ditt hus med Ekovilla binder huset kolet som finns i träfibern för hela sin livstid och minskar kolfotavtrycket som byggandet orsakar.

symboli-hyva-elama

Ett gott liv

Värme, trygghet och ekologiska val är byggstenar för ett gott liv. Ekovilla strävar till att befrämja just detta genom sin egen verksamhet. Ekovilla har redan under årtionden satsat på byggmaterial för ett gott liv och hållbar isolering.

EN VÄGGKONSTRUKTION SOM ANDAS ÄR GARANTERAD KANNUSTALO-KVALITET

KANNUSTALOEKOs väggkonstruktion är i trä: Fasadpanelen sågas alltid med hjärtsidan utåt. Under fasadpanelen finns skålning och mellan dem en rejäl luftspalt. Vindskyddsskivan Runkoleijona är den stadigaste på marknaden, 25 mm tjock, och tillverkad av träfiber. Elementen har en robust dubbelstomme med sammanlagt 25 cm (=200 mm + 50 mm) Ekovilla-isolering. Mellan stommarna finns ångbroms som andas. Den hålls intakt eftersom elkabeldragningarna görs i den invändiga stomkonstruktionen. Innerväggsskivan som används i Kannustalos ytter- och mellanväggar är extra hård gipsskiva.

KANNUSTALOEKO är från början till slut noga genomtänkt garanterad Kannustalo-kvalitet.

ekovilla-poikkileikkaus-netti
Fasadpanel med skålning, Extra tjock vindskyddsskiva (25mm), Ekovilla (200 + 50 mm), Ångbroms som andas, Extra hård gipsskiva (13 mm)

 


EXEMPELHUS – KOTOLA
julkisivu-iltavalaistus-etusivu-thumbnail

Reetta Tokola drömde om att bygga eget hus i minst tio år. Hon tittade på hus, bläddrade i broschyrer, sökte färdig mormorsstuga. Till sist blev det dags att förverkliga drömmen. Så kom Reettas egen Lato till.
Huset förverkligades med helt ekologiska material.

LÄS MERA (på finska)


Videoekovilla-kannustaloeko-etusivu

Se en kort videopresentation om KannustaloEKO-konstruktionerna (på finska)

SE VIDEO (1min)


Kontakta din Kannustalo-representant
ekovilla-logo

Bekanta dig närmare med träfiberisoleringens egenskaper på adressen www.ekovilla.com