KANNUSTALO HELMI – MÄSSHUS 2011

helmiKannustalos traditionella trähus Helmi presenterades på bostadsmässan i Karleby 2011. Huset planerades som far- eller morföräldrarnas hus i en traditionell österbottnisk gårdsgrupp. Speciell vikt fästes vid att man ska kunna röra sig obehindrat i huset och att vardagen skall vara möjligast enkel och välfungerande. Planlösningen fungerar väl för såväl seniorer som barnfamiljer. Direkt du stiger in genom ytterdörren upplever du en känsla av rymd. Den delvis inglasade och täckta terrassen blir en förlängning av vardagsrummet.

HELMI

3 rum + kök
Bostadsyta: 117,0 m2
Våningsyta: 136,0 m2

helmi_95_pohja