KANNUSTALO KOSKETUS – MÄSSHUS 2000

kosketus

Kannustalos mässhus Kosketus (sv. Beröring) var en föregångare till 2000-talets moderna trähusarkitektur i Finland! Huset presenterades på bostadsmässan i Tusby år 2000 och för planeringen stod arkitektbyrå Heikkinen-Komonen. Det moderna trähuset fick väldigt positiv kritik och har presenterats i många inhemska och utländska arkitekturtidskrifter. I mördande konkurrens utsågs husmodellen Kosketus år 2008 till att vara med på New Yorks Moderna konstmuseums utställning om världens bästa färdiga hus; Home Delivery: Fabricating the Modern Dwelling.

KOSKETUS

4 rum + kök
Bostadsyta: 148,0 m2