Kannus­talon talous­tietoja

TILIKAUSI 2023 – KOVA TYÖ TUOTTAA TULOSTA

Vuosi 2023 oli rakennusalalle haastava. Omakotitaloja aloitettiin noin 3 700 kpl (v. 2022: 6 800 kpl). Laskua edellisvuoteen oli noin 46 %. Edellisen kerran omakotitalojen aloitusmäärä oli Suomessa näin alhaisella tasolla toisen maailmansodan aikana. Haastava tilanne näkyi myös meillä, mutta periksi ei annettu.

 

Kannustalossa on osaava ja sitoutunut henkilökunta.
Olemme kehittäneet toimintaamme määrätietoisesti vaikeanakin aikana. Tavoitteemme on olla entistä vahvempia, kun nousu jälleen alkaa.

Loistava tulos haastavassa markkina­tilanteessa

LIIKETULOS JA TULOS. Kannustalon liiketulos oli 0,86 Meur (2022: 1,04 Meur). Liiketulos oli 2,5 % liikevaihdosta. Tulos verojen jälkeen oli 0,94 Meur, 2,7 % liikevaihdosta (2022: 1,04 Meur, 2,8 %). Suhteellinen tulos liikevaihdosta pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.

LIIKEVAIHTO. Liikevaihtomme oli vuonna 2023 34,43 Meur (2022: 36,80 Meur). Laskua edelliseen vuoteen on 6,4 %-yksikköä. Liikevaihtomme laski alaa keskimääräistä vähemmän, koska myyntimme on käynyt alaa paremmin.

VAHVA TILAUSKANTA. Tilauskantamme 1.1.2024 oli vuodelle 2024 kappaleissa noin 20 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa parempi (ala -17 %, RTS Markkinatilanne 1.1.2024).

Erinomainen maksuvalmius

Kannustalon quick ratio oli 2,06 (2022: 1,55). Se tarkoittaa, että Kannustalon nopeasti rahaksi muutettavissa olevia omaisuuseriä on kaksinkertainen määrä lyhytaikaisiin velkoihin verrattuna. Yrityksen quick ratiota pidetään erinomaisena, jos se on yli 1,5.

Quick ratio mittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan nopeasti rahaksi muutettavilla omaisuuserillä. Yritykselläkin täytyy olla riittävästi rahoituspuskuria (kassa), silloin voidaan selvitä yllättävistä menoista.

Laskusääntö = (Lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / (lyhytaikainen vieraspääoma – lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut).

Omavaraisuus­aste alan parhaimmistoa

Vuonna 2023 omavaraisuusasteprosentti nousi erinomaiseen 56,54 %: iin (2022: 44,91 %). Kannustalon omavaraisuusasteprosentti on puutalotehtaiden parhaimpia. Korollisten velkojen määrä on vain 1 % taseen loppusummasta.

Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Tunnusluvun arvo kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön omaisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Mitä korkeampi omavaraisuusaste on, sitä vakaammalle pohjalle liiketoiminta rakentuu.

Laskusääntö = 100 x omat varat / (oikaistun taseen loppusumma – ennakkomaksut)

 

ISO KIITOS!
Kannustalon väki kiittää asiakkaita ja yhteistyökumppaneita luottamuksesta. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin.

Kommentteja vuodesta 2023

Liikeideamme ”Me teemme koteja” on ajankohtaisempi kuin koskaan

Kannustalon liikeidea on ollut alusta saakka ”Me teemme Koteja”. Tänään se on ajankohtaisempi kuin koskaan. Rakennamme jokaisen käsistämme lähtevän talon niin kuin tekisimme sen itsellemme. Strategiaamme kuuluu hallittu kasvu, jonka avulla voimme varmistaa rakentamiemme kotien tasaisen laadun ja viimeistellyn työn jäljen.

TUNNUSTUKSIA. Kauppalehti myönsi Kannustalolle vuoden 2023 Menestyjä- ja Kasvaja-luokitukset. Vain 8 % suomalaisista osakeyhtiöistä kuuluu Kauppalehden Menestyjiin ja vain 2 % suomalaisista osakeyhtiöistä kuuluu Kauppalehden Kasvajiin. Lisäksi meillä on Suomen Asiakastiedon myöntämä Suomen Vahvimmat Kulta-sertifikaatti, joka tarkoittaa erinomaista luottoluokitusta.

Laadusta tinkimättä

Kovan hintakilpailun aikana on helppo alkaa karsimaan toimitussisältöä ja tiputtaa laatua. Kuljemme tietoisesti vastavirtaan. Ammattilaisemme tekevät jatkuvaa kehitystyötä, jotta tuotteemme vastaa entistä paremmin asiakkaidemme tarpeita. Osa muutoksista nostaa talon hintaa, mutta niiden tuoma hyöty näkyy ostajalle pitkän tähtäyksen säästönä, pidempänä käyttöikänä. Esimerkiksi uusi rakenteemme huomioi entistä paremmin ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Tutustu rakenteeseen

 

”Henkilökohtainen palvelu nähdään monesti kustannus­kysymyksenä. Meille se on tuloskysymys. Olemme lisänneet tietoisesti asiakkaan, asiakasvastaavan ja työpäällikön yhteispalavereita rakennusvaiheen aikana. Uskomme sen parantavan projektinhallintaa ja lisäävän asiakas­tyytyväisyyttä.”

 

Tyytyväiset asiakkaat

Kauniissa Kannustalo-kodissa asuva tyytyväinen asiakas on paras suosittelijamme. Asiakaskunnassamme on paljon toista tai kolmatta Kannustaloaan rakentavia perheitä. Lisäksi asiakkainamme on yhä enemmän lapsuutensa Kannustalossa asuneita ja nyt omalle perheelleen Kannustaloa rakentavia, toisen sukupolven kannustalolaisia. Kannustalo on sijoitus, jonka arvo vain kasvaa hyvissä käsissä, vuosien kuluessa.

Suunnittelun edelläkävijä

Kannustalolla on ollut ja on kokoaan suurempi vaikutus siihen, miten suomalaiset asuvat. Talomallimme ovat muovanneet suomalaisia asuntoalueita ja maisemaa. Suunnittelijamme vaalivat talomallistojamme, jalokiviämme, ja luovat koko ajan uutta. Julkaisimme vuonna 2023 uuden, esteettömän talokonseptin, Vapaus-malliston. Lisäksi esittelimme Loviisan asuntomessuilla tiiviiseen aluerakentamiseen suunnitellut Maininki-talot. Vuosi 2024 tuo paljon uusia malleja ja koti-ideoita.

Tutustu talomalleihin

Vielä ehdit hyödyntää laskusuhdanteen hintatason

Monien talousennusteiden mukaan korkotaso alkaa vähitellen laskea. Se vaikuttaa rahoituskustannuksiin ja myös vanhojen asuntojen kauppaan. Jos vanhat merkit pitävät paikkaansa pian on taas kädet täynnä töitä.

Jos rakentaminen on ajatuksissa, niin juuri nyt on vielä hyvä hetki hyödyntää laskusuhdanteen hintataso. Materiaalien hinnat kääntyvät pian taas nousuun. Koti kannattaa rakentaa silloin, kun tarve on suurin. Kannustalon ammattilaiset auttavat sinua kodin rakentamiseen liittyvissä asioissa.

Mika Uusimäki
toimitusjohtaja