Kannustalon internetsivuja koskevat käyttöehdot

Avaamalla Kannustalon internetsivut sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

Kannustalo pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa näiden käyttöehtojen osia milloin tahansa.

Kannustalo Oy:n internetsivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa © Kannustalo Oy. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Kannustalon etukäteistä kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta. Kannustalon www -sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Kannustalon erillistä kirjallista suostumusta. Kannustalon-sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näihin asiakirjoihin sovelletaan lisäksi tällaisia erityisiä ehtoja.

Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Kannustalon internetsivut ja niiden sisältö on Kannustalon käyttäjille tarjoama palvelu. Sivut toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Kannustalo ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Kannustalo pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa. Kannustalo ei anna mitään takuuta sivujen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä. Kannustalo ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytyksen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Kannustalolle. Kannustalon vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Kannustalon internetsivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille hyväksyt myös, että sivut eivät ole Kannustalon hallinnassa, eikä Kannustalolla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Kannustalo ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta. Kannustalon ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen Kannustalon sivuille ei myöskään viittaa siihen, että Kannustalo millään lailla kannattaisi, mainostaisi tai promovoisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita.

Lähettämällä materiaalia jollekin palvelimistamme esimerkiksi sähköpostitse tai Kannustalon internetsivuston välityksellä hyväksyt ja vahvistat sen, että (a) lähettämäsi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (b) ennen lähettämistä olet käyttänyt kohtuullisia varotoimia löytääksesi ja poistaaksesi aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet; ja (c) aineisto on sinun omaasi tai sinulla on rajoitukseton oikeus antaa se Kannustalolle, ja että Kannustalo voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta; ja (d) et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita Kannustaloa kohtaan ja sitoudut hyvittämään Kannustalolle kulut, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta.

Kannustalo ei tarkista sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Kannustalo voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”).

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Kannustalon ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Kannustalon yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.  Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Copyright © Kannustalo Oy Kaikki oikeudet pidätetään.