Käyttöehdot

Etusivu » Käyttöehdot

Viimeksi päivitetty 14.7.2023

TIETOSUOJA JA KÄYTTÖEHDOT

Tervetuloa Kannustalo Oy:n internet-sivuille! Käyttämällä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja ja yksityisyydensuojaa. Kannustalo Oy:llä on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

TIETOSUOJA­POLITIIKKA

Tietosuoja on tärkeää meille, työntekijöillemme, asiakkaillemme, toimittajillemme sekä muille yhteistyötahoille. Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi. Kannustalo Oy käsittelee henkilötietojasi liiketoimintansa tarpeisiin sekä tarjoamiensa tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen. Voimme myös käyttää henkilötietoja viestiäksemme kanssasi. Keräämme ainoastaan käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

Jaamme henkilötietojasi luvallasi tai jos se on tarpeen, jotta voimme suorittaa tehtäviä, tarjota tuotteita, palveluita tai noudattaa lainsäädännöstä tulevaa velvoitetta. Jaamme henkilötietoja tarvittaessa puolestamme toimivien osapuolten kanssa tarpeen mukaan esimerkiksi rakentamisprojektin toteuttamiseen liittyen, lain niin vaatiessa tai vastauksena juridiseen prosessiin.

Kannustalo Oy:n konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen erikseen määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaseloste »

TEKIJÄNOIKEUDET

Kannustalo Oy:n www-sivut sisältävät tekijänoikeudella © suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Kannustalo Oy:lle tai kolmannelle osapuolelle. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Kannustalon etukäteistä kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Kannustalon www -sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella tai vastaavalla laitteella sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Kannustalon erillistä kirjallista suostumusta. Kannustalon-sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näihin asiakirjoihin sovelletaan lisäksi tällaisia erityisiä ehtoja.

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Verkkosivustolla esiintyvät Kannustalo -liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit ovat Kannustalon tai mahdollisesti kolmannen tahon omaisuutta eikä niitä saa käyttää millään tavalla ilman Kannustalon tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

VASTUU SIVUJEN SISÄLLÖSTÄ

Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa yrityksestämme, palveluistamme ja tuotteistamme. Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin.

Kannustalon internetsivut ja niiden sisältö on Kannustalon käyttäjille tarjoama palvelu. Kannustalo tekee parhaansa, että sivuston sisältö olisi virheetöntä ja sivusto olisi käytössä jatkuvasti ja ilman häiriöitä. Tästä huolimatta Kannustalon www-palvelun sisältö tarjotaan ”sellaisena kuin se on-” ja ”sellaisena kuin se on käytettävissä” – periaatteella. Kannustalo ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Kannustalo pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa. Kannustalo ei anna mitään takuuta sivujen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä. Kannustalo ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytyksen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Kannustalolle. Nämä käyttöehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.

LINKIT

Kannustalon internetsivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille hyväksyt myös, että sivut eivät ole Kannustalon hallinnassa, eikä Kannustalolla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Kannustalo ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta. Kannustalon ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen Kannustalon sivuille ei myöskään viittaa siihen, että Kannustalo millään lailla kannattaisi tai mainostaisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita. Linkkien ja aineiston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla eikä Kannustalo vastaa mistään aineiston tai linkkien käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

KÄYTTÄJÄN TUOTTAMA AINEISTO

Lähettämällä materiaalia jollekin palvelimistamme esimerkiksi sähköpostitse tai Kannustalon internetsivuston välityksellä hyväksyt ja vahvistat sen, että (a) lähettämäsi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (b) ennen lähettämistä olet käyttänyt kohtuullisia varotoimia löytääksesi ja poistaaksesi aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet; ja (c) aineisto on sinun omaasi, eikä se loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia tai sinulla on rajoitukseton oikeus antaa se Kannustalolle, ja että Kannustalo voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta; ja (d) et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita Kannustaloa kohtaan ja sitoudut hyvittämään Kannustalolle kulut, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta.

Kannustalo ei tarkista sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Kannustalo voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖEHDOT

Kannustalon sosiaalisen median tilien tarkoituksena on tarjota keskustelualusta Kannustalosta ja sen tuotteista ja palveluista kiinnostuneille henkilöille. Emme kuitenkaan vastaa sivuilla käyttäjien toimesta esitetyistä kommenteista. Pidätämme oikeuden poistaa sivultamme sisällön, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai jonka koemme muuten sopimattomaksi.

Kunnioita muita käyttäjiä ja heidän näkemyksiään ja toimi hyvien tapojen mukaan. Emme salli sivullamme mitään hyvän tavan vastaista sisältöä emmekä uhkaavaa, kunniaa loukkaavaa, kansanryhmää vastaan kiihottavaa, pornografista, uskonnollisia vakaumuksia loukkaavaa materiaalia, tai mainontaa taikka tekijäoikeuksia rikkovaa materiaalia. Käyttöehtojen vastaisesti toimivilta käyttäjiltä voidaan poistaa oikeus kommentoida sivun sisältöä. Kannustalon henkilöstöön kuuluvien henkilöiden tulee kertoa käyttäjille edustavansa Kannustaloa.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Cookie- eli evästetiedosto on tietokoneelle tallennettava pieni tekstitiedosto. Sivustolla evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Käytämme verkkosivuillamme evästetiedostoja ensisijaisesti parantaaksemme sivuston käyttökokemusta ja toiminnallisuutta sekä arvioidaksemme, miten sivuilla olevaa sisältöä käytetään. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä.

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Kannustalon ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Kannustalon yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Käytämme verkkosivuillamme kolmansien osapuolien sivustoanalytiikka- ja markkinointijärjestelmiä, kuten Google Analytics ja Facebook Pixel. Järjestelmät keräävät sivustolla anonyymiä tietoa evästetiedostojen avulla, jotta sivuston käyttöä voidaan arvioida ja parantaa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi mitä kautta käyttäjä on löytänyt sivustolle ja miten hän toimii sivustolla. Järjestelmien tarjoajat välittävät ja säilyttävät kerätyt tiedot palvelimillaan.

Jos et halua verkkosivujemme tallentavan evästetiedostoja, se on mahdollista kieltää selaimen asetuksissa sivustokohtaisesti tai kokonaan. Voit myös poistaa selaimesi tallentamat evästetiedostot, milloin tahansa. Esimerkiksi:

On kuitenkin huomioitava, että evästetiedostojen kieltäminen voi vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

TIETOTURVA

Kannustalo järjestää verkkosivustonsa ja palvelujensa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Kannustalo ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. Yhteytesi ja syöttämäsi tiedot Kannustalon verkkopalveluissa on aina suojattuna HTTPS-yhteydellä.

EI TAKUITA

Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että a) verkkosivuston hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Verkkosivusto tarjotaan ”sellaisena kuin se on”, ja Kannustalo kiistää kaikki nimenomaiset tai oletetut takuut, b) Kannustalo ei takaa että (i) verkkosivusto vastaa käyttäjän odotuksia, (ii) että verkkosivusto on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi, (iii) että informaation oikeellisuus ja laatu, jotka käyttäjä on saanut verkkosivuston kautta, vastaa käyttäjän odotuksia, c) käyttäjä vastaa yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu sisällön lataamisesta verkkosivustolta. d) mikään neuvo tai informaatio, kirjallisena tai suullisena, jonka käyttäjä saa Kannustalolta tai palvelun kautta ei muodosta mitään oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai takuuta, jota ei erityisesti ole ilmaistu näissä ehdoissa.

Yllä oleva ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

VASTUUNRAJOITUS

Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että Kannustalo ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä verkkosivuston käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu: (i) verkkosivuston käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (ii) korvaavan tavaran tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, joka perustuu verkkosivuston kautta saatuun tietoon, informaatioon tai palveluun tai viestistä joka on vastaanotettu verkkosivuston kautta; (iii) oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai niiden luvattomattomasta muuttamisesta; tai (iv) muista verkkosivustoon liittyvistä olosuhteista.

SOVELTUVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Näihin ehtoihin ja ilmoituksiin sekä käyttäjän ja Kannustalon väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa, joko Helsingin käräjäoikeudessa tai käyttäjän kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.