YKSI POHJA­RATKAISU – MONTA TYYLIÄ

Kaikkien Kannustalojen pohjaratkaisut voidaan toteuttaa sekä moderneilla että klassisilla julkisivutyyleillä.


Tässä lähdettiin liikkeelle Lato 106 –mallista. Mikä näistä on Sinun unelmiesi Koti?

yksi-monta-pohjakuva


Ensin paras pohja­ratkaisu, päälle komein ulkonäkö

pyykko-150

Rakennusarkkitehti Tiina Pyykkö on suunnitellut Kannustalolle vuodesta 2009 alkaen. Hän toimii yhteistyössä usean eri Kannustalo-myyjän kanssa.

Kannustalolla on selkeä ja vahvasti oma tyylinsä, johon asiakkaat ovat ihastuneet ja jonka takia he haluavat omaksi kodikseen nimenomaan Kannustalon.
– Talomallit on suunniteltu erittäin huolellisesti sekä ulkonäön että toiminnallisuuden osalta. Yleensä asiakas on nähnyt jonkin talomallin, joka on miellyttänyt häntä erityisen paljon. Siitä on helppo lähteä liikkeelle ja viimeistellä malli omannäköiseksi ja omassa arjessa toimivaksi kodiksi.

Lue lisää

Isoja ja pieniä muutoksia malleihin

Kuhunkin Kannustalo-mallistoon on jo valmiiksi piirretty runsaasti erikokoisia variaatioita. Yleensä vaihtoehtoina on eri tonttityypeille soveltuvia 1–1,5- ja 2-kerroksisia versioita talomalleista. Näitä on helppo pitää omien suunnitelmien pohjana tulevaa kotia muokattaessa.
– Lähes aina tehdään muutoksia, pieniä tai isoja. Kodin ostaja pohtii esimerkiksi ikkunoiden kokoa, sisätilojen avartamista, seinän siirtämistä tai huonejärjestyksen muuttamista. Ne kaikki ovat hyvin yleisiä muutoksia.

Yleensä Tiina haluaa käydä tontilla jo ennen luonnosteluvaihetta, mikäli rakennuspaikka on kohtuullisen matkan päässä. Rakennuttajien toiveiden lisäksi talon muotoon, kokoon ja ulkonäköön vaikuttavat nimittäin ratkaisevasti tontti ja sen korkeuserot, ympäristö naapureineen, ilmansuunnat sekä etenkin asemakaavamääräykset. Asemakaavassa määritellään yleensä tarkoin kattokaltevuus, julkisivuväritys ja se, saako ikkunoissa olla esimerkiksi ristikoita. Näitä määräyksiä on aina noudatettava.
– Itseasiassa uuden kodin rakentajalla tulisi olla jo tonttia hankkiessaan tiedossa, minkälaisen talon tontille saa rakentaa. Pettymys voi olla suuri, jos tontti on hankittu ja haaveissa on perinnetalo, mutta asemakaavassa sanotaan, että tontille saa rakentaa vain modernin rakennuksen. Asemakaavan tiedot saa oman kunnan rakennusvirastosta.

Tiina muistuttaa myös, että on hyvä kysyä ammattilaisen apua rakennusviraston kaavamääräysten tulkintaan. Omalle rakennusprojektille voi palkata vastaavan mestarin/pääsuunnittelijan jo tontin hankkimisvaiheessa. Hän pystyy neuvomaan kaikissa rakentamiseen liittyvissä pulmissa.
– Harva tietää esimerkiksi, että kun rakennuksen kerrosluku on papereissa ilmoitettu alleviivattuna, se tarkoittaa, että tontille on rakennettava juuri tuon kokoinen talo, ei pienempää tai suurempaa. Vastaavan kaltaisia ammattilaisten tiedossa olevia asioita on useita.

Kannustalon henki

Suunnittelutyössä Tiinalle on erittäin tärkeää säilyttää kuhunkin Kannustalo-malliin luotu harmonia tai henki. Toisilla malleilla, kuten Auroralla, on hyvin vahva ominaisilmeensä, jolloin kaikki ulkonäkömuutokset täytyy tehdä talon hengen mukaisesti.
– Mutta toki jos rakennusluvan saaminen edellyttää mallille erityisen tyypillisten elementtien kuten kattomallien vaihtamista tai kotelointien poistamista, ne tehdään. Tuolloin lopputulos on vain riisutumpi versio alkuperäisestä mallista.

Muuttovalmis moduulitalo perustuu tiettyyn maksimimoduulikokoon, mikä täytyy ottaa huomioon muutoksia tehdessä. Lähtökohtana on, että talon perusrakenne pysyy ennallaan, mutta sisällä voi tapahtua muutoksia moduulien rajoissa. Muutosmahdollisuuksiin voivat joissain tapauksissa vaikuttaa myös talotekniikkaa koskevat kytkennät.
Mikäli juuri oman oloista muuttovalmista vaihtoehtoa ei löydy Kannustalon yli 60 mallin joukosta, muuttovalmis Kannustalo-koti voidaan suunnitella myös täysin puhtaalta pöydältä. Silloin asiakas maksaa suunnittelutyöstä erikseen sovittavan lisämaksun.

Suurelementeistä rakennettuun Kannustaloon voidaan tehdä muutoksia vapaammin. Itse asiassa räätälöity suurelementtitoimitus on jokaista yksityiskohtaa myöten asiakkaan toiveiden mukaan muokattavissa.
– Olen usein sanonut asiakkaille, että kun muistetaan, että 30 senttimetriä on lyhyin suurelementin mitta pituudessa ja/tai syvyydessä, niin lähes kaikki on mahdollista.

Joskus oma Kannustalo tehdään askel kerrallaan: ensin etsitään paras pohjaratkaisu, johon sitten yhdistetään toiveiden mukainen ulkoverhoilu. Joskus pohja löytyy perinteisistä talomalleista, vaikka talosta halutaan ilmeeltään moderni. Talon julkisivutyylin muuttaminen tyystin erilaiseksi on siis mahdollista, vaikka se vaatii suunnittelijalta ammattitaitoa ja näkemystä.


 

Tässä lähdettiin liikkeelle 2-kerroksisesta Lato 157 –mallista.

CASE VIHERVAARA

Näin muuntelu toimii käytännössä: Asiakasperhe ihastui messuvoittaja Vihervaaran toimivaan pohjaratkaisuun. Samanaikaisesti heitä miellytti Harmaja-malliston julkisivujen moderni arkkitehtuuri. Suunnittelijamme toteuttivat perheen toiveet tontin vaatimukset huomioon ottaen. Tässä lopputulos.