Homeh­tumis­herkkyys­luokka sekä kokonais­lämmön­vastus

Homehtumisherkkyys = Suomalaisen homemallin mukainen materiaalin homehtumisominaisuus, joka kuvaa homeen kasvun liikkeellelähdön nopeutta ja homehtumisen maksimitasoa.

Homeindeksien arvot voidaan laskea kaikille materiaaleille, joiden homehtumisherkkyysluokat tunnetaan. Homehtumisherkkyysluokka kuvaa eri materiaalien eroja homehtumisherkkyydelle homeen kasvunopeuden ja maksimitason mukaan. Homehtumisherkkyysluokkia (HHL) on neljä, joihin materiaalit jaetaan tehtyjen homehtumiskokeiden perusteella. Homeen taantumaluokkia (HTL) on myös neljä, jotka ottavat huomioon homeen kasvulle epäsuotuisten olosuhteiden vaikutuksen homeen taantumiselle. (Vinha et al. 2013) Taulukoissa 3.2 ja 3.3 on esitetty eri rakennusmateriaalien jako eri homehtumisherkkyysluokkiin ja niitä vastaaviin homeen taantumaluokkiin.

Tarkempaa tietoa:

https://trepo.tuni.fi/…/Jokela.pdf

https://trepo.tuni.fi/…/MoisioTopi.pdf