Uusi rakenne 2024

Vastuullisempaa rakentamista

Olemme alan edelläkävijä ja vastuullinen toimija myös rakentamiemme talojen rakenneratkaisuissa. Näin saat entistä enemmän vastinetta suurelle investoinnillesi.

Tuotekehitystiimimme tekee jatkuvaa kehitystyötä, jotta tuotteemme olisivat entistä pitkäikäisempiä ja vastuullisempia. Teimme useita tuoteuudistuksia. Uusi seinärakenteemme ottaa entistä paremmin huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset rakenteen pitkäikäisyyteen ja toimivuuteen. Samalla energiatehokkuus paranee.

Uusi rakenne tuo jousta­vuutta kodin suun­nitteluun

Uusi rakenne antaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia kodin julkisivujen suunnitteluun. Ikkunoiden ja ovien alareuna voidaan sijoittaa sekä ala- että yläkerrassa lähes lattian rajaan. Rakennemuutoksen ansiosta tuotteeseen saadaan myös esteettömyyttä parantavia ratkaisuja esimerkiksi kynnyskorkeuksien osalta.

Uusi entistä parempi seinärakenne

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös rakenteiden kestävyyteen. Ennakoimme vaikutuksia ja uudistamme seinärakennettamme. Yleisesti hyvin hoidetuille rakennuksille määritellään 50 vuoden käyttöikä. Uudella rakenteellamme pidennämme käyttöikätavoitteen 100 vuoteen.

Rakenneuudistuksen lähtökohtana on Rakennusinsinööriliiton (RIL) uudet veden- ja kosteudeneristyssuositukset ja -ohjeet (107–2022). Uusissa suosituksissa ja ohjeistuksissa ennakoidaan ilmastonmuutoksen eli ilmaston lämpenemisen ja ilmankosteuden lisääntymisen pitkän aikavälin vaikutuksia. Rakennusteknisiä rakennusfysikaalisia tarkasteluja on tehty vuoden 2080 ilmastoa vastaavissa olosuhteissa. Ilmastonmuutoksen ennustetaan tuovan mukanaan märkiä syys- ja talvijaksoja sekä sään ääri-ilmiöitä. Uusi rakenteemme ottaa huomioon ilmastonmuutoksen asettamat vaikutukset rakenteen pitkäikäisyyteen ja toimivuuteen. Samalla energiatehokkuus paranee.

Uusi, eristävämpi tuulen­suojalevy

Uusissa ohjeissa ja suosituksissa kiinnitetään erityistä huomiota elementin (vaipan) ulkopinnan kuivumiseen. Elementin ulkoverhouksen alla olevan tuulensuojalevyn on jatkossa täytettävä homehtumisherkkyysluokka sekä kokonaislämmönvastus.

Uudessa rakenteessa on elementin ulkopuolella uusi tuulensuojalevy. Korvaamme tuulensuojakipsilevyn Huntonin 25 mm paksulla eristävällä tuulensuojalevyllä. Sama levy toimii myös rungon jäykisteenä.

Tällä hetkellä Huntonin 25 mm paksu tuulensuojalevy on markkinoiden ainoa levy, joka täyttää RILin suositusten ja ohjeiden pohjana olevat kriteerit. Siksi se oli luonnollinen valinta valitessamme ilmaston muutokset paremmin huomioon ottavaa levyä elementin ulkopintaan.

Muutoksen myötä ulkoseinän lämmönläpäisykerroin eli U-arvo paranee. Uuden rakenteen U-arvo on 0,15, kun se oli aikaisemmin 0,17 (matalampi arvo on parempi).

Entistä korkeampi yläkerta

Kaksikerroksisten talojen tilan tuntu kasvaa yläkerrassa, kun huonekorkeudeksi saadaan 2,6 metriä tai lisähinnalla jopa 2,8 metriä.

Lisäksi kaksikerroksisten talojen välipohja toimitetaan työmaalle valmiina elementteinä. Samalla välipohjan rakennepaksuutta kasvatettiin. Se antaa lisää mahdollisuuksia ensimmäisen kerroksen tilasuunnitteluun. Huoneissa voi olla enemmän avointa tilaa, pidemmät jännevälit mahdollistavat suuremmat huonetilat. Välipohjaelementin sisällä voidaan tehdä myös putkivetoja. Sen myötä alakerran katoissa tarvitaan vähemmän huonetilaa madaltavia alaslaskuja ja putkilinjojen kotelointeja.

Työ­turvallisuus paranee ja asennus nopeutuu

Tuoteuudistus parantaa rakenteen lisäksi myös työturvallisuutta. Kaksikerroksisen talon välipohjaelementin valmis lattialevypinta lisää työmaan työturvallisuutta ja nopeuttaa asennusta rakennusvaiheessa. Kotisi saadaan nopeammin säältä suojaan esimerkiksi talvella asennettaessa. Myös nosturit ovat vähemmän aikaa työmaalla.

Toimituksissa helmikuusta 2024 alkaen

Kyseisillä muutoksilla haluamme varmistaa, että kotisi rakenne on toimiva entistä pitempään. Kannustalon uusi rakenne on saatavissa toimituksiin helmikuusta 2024 alkaen.

Vastuullisempia rakentamista. Kannustalo.

Tutustu yli­voimaiseen seinä­raken­teeseemme

Kannustalon seinärakenne on turvallinen kaksoisrunkorakenne. Talon runko on 20 cm paksua vääntyilemätöntä massiivipuuta, jossa on eristeenä joko mineraali- tai ekovillaa. Sisäpuolella erikoiskovan kipsilevyn takana on lisäksi toinen pystyrungonsuuntainen 5 cm paksu runko ja eriste. Kyseisessä välitilassa kuljetetaan sähkötekniikka. Talo pysyy tiiviinä, kun runkojen välissä olevaa höyrynsulkumuovia tai höyrynsulkukangasta ei tarvitse rikkoa. Myös kaikki ikkunoiden ja ovien liittymäkohdat runkorakenteeseen eristetään ja teipataan tiiviyden varmistamiseksi. Jokaiseen valmiiseen Kannustaloon tehdään aina tiiveysmittaus.

KÄSINVALIKOITU ULKOVERHOUSPANEELI Ulkoverhouksen avulla voit vaikuttaa huomattavasti kotisi ulkonäköön ja tyyliin. Käytössäsi on todella laaja valikoima Kannustalon kauniita ja kestäviä ulkoverhousvaihtoehtoja.

Kannustalon vakioulkoverhous on kertaalleen teollisuuspohjamaalattu kuusipaneeli. Ulkoverhouspaneelimme pyritään sahaamaan sydänpuoli ulospäin. Tämä on pitkällä tähtäimellä tärkeä laatuasia: puu on luonnonmateriaali, joka elää säävaihteluiden myötä. Sydänpuoli ulospäin sahattu lautapinta pitää paremmin ryhtinsä vuosienkin kuluessa. Ulkoverhouksen voitte valita pohjamaalattuna vaaleanharmaalla sävyllä tai vaihtoehtoisesti välimaalattuna värivalikoimamme sävyillä.

TUULETUSVÄLI 42mm Hyvät tuuletusraot ulkoseinissä takaavat rakenteiden toimivuuden ja kuivana pysymisen.

TUULENSUOJALEVY HUNTON 25mm Huntonin 25 mm paksu eristävä tuulensuojalevy. Sama levy toimii myös rungon jäykisteenä.

Tällä hetkellä Huntonin 25 mm paksu tuulensuojalevy on markkinoiden ainoa levy, joka täyttää RILin suositusten ja ohjeiden pohjana olevat kriteerit. Siksi se oli luonnollinen valinta valitessamme ilmaston muutokset paremmin huomioon ottavaa levyä elementin ulkopintaan. Muutoksen myötä ulkoseinän lämmönläpäisykerroin eli U-arvo paranee. Uuden rakenteen U-arvo on 0,15, kun se oli aikaisemmin 0,17.

RUNKO 200mm Vääntyilemätön hienosahattu runkopuu. Runkotolpat eivät ulotu seinän sisäpintaan, jolloin ulkoseinä on todella ergiatehokas. Kaksoisrungon ansiosta ulkoseinän höyrynsulku jatkuu täysin saumattomasti myös 2-kerrostalojen välipohjan kohdalla.

VILLA 200mm Voit valita kotiisi joko mineraali- tai ekovillan. Meillä kiinnitetään erityistä huomiota eristeen asennukseen, jotta saavutetaan paras mahdollinen eristävyys.

KATKEAMATON HÖYRYNSULKU Tiiveys on todellisen energiatehokkuuden keskeisin perusta, siksi Kannustalon höyrynsulku ulottuu yhtenäisenä ympäri talon. Käytämme höyrynsulkumuovia mineraalivillarakenteessa ja Intello-älykangasta KannustaloEko-rakenteessa. Jatkoskohtien teippaus varmistetaan rungon puristusliitoksin. Höyrynsulku on sijoitettu eristekerrosten väliin, jolloin se säilyy ehyenä; ja esimerkiksi ripustusruuvit eivät vahingoita sitä.

SISÄRUNKO 50mm Eristetty sisärunko, jossa voidaan kuljettaa sähkötekniikka. Näin villakerrosten väliin sijoitettu ilmansulku säilyy ehyenä pistorasioidenkin kohdalla. Kalusteiden kohdalle on asennettu kalustetuet.

ERIKOISKOVA KIPSILEVY 13mm Normaalia kipsilevyä huomattavasti vahvempi rakennuslevy kestää paremmin elämisen rasituksia. Levyä käytetään seinissä, joissa tarvitaan normaalia suurempaa kovuutta, jäykkyyttä ja äänen eristävyyttä. Levyn kipsiytimen huokoisuutta on vähennetty sekoitamalla kipsimassaan lasikuitua. Lopuksi levy on päällystetty vahvalla ja sitkeällä monikerroskartongilla.

Perustus

Jämäkkä perusta unelmiesi kodille

Kannustalon muuttovalmis ja sisusta-itse -toimitus sisältää teräsbetoniperustuksen ilman sokkelin pinnoitusta. Perustukset tekee Kannustalon aliurakoitsija, jonka kanssa ostaja sopii tontin valmiudesta perustyön alkaessa. On tärkeää käydä tämä keskustelu, koska mahdolliset keskeneräisyydet tontilla saattavat lykätä perustustyön alkua ja ostajan maatöitä ennen elementtipystytyksen aloitusta.

Talopaketin mukana tulee perustussuunnitelmat, jotka suunnitellaan tontin pohjatutkimuksen perusteella. Perustusolosuhteet saattavat edellyttää muutoksia vakioperustuksiimme. Näistä muutoksista on sovittava aina kirjallisella muutossopimuksella talotehtaan kanssa.

Perustusten ulkopuolen maakerrokset, routaeristeet ja pintavesiputket asennetaan perustussuunnitelmien, mahdollisten muiden erikoissuunnitelmien ja vastaavan työnjohtajan ohjeiden mukaisesti.