arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Kannustalo Oy, jäljempänä ”järjestäjä”.

Turkistie 2, 69100 Kannus

www.kannustalo.fi

2. Osallistumiskelpoisuus ja arvontaan osallistuminen

Kaikki luonnolliset henkilöt ovat osallistumiskelpoisia. Kilpailuun eivät saa kuitenkaan osallistua järjestävän tahon työntekijät tai heidän perheenjäsenensä.

3. Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua 7.7.2023 – 6.8.2023. Arvonta sulkeutuu 6.8.2023 klo 23.59. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

4. Palkinnot

Kilpailussa arvotaan yksi (1) Sapphire 4+1 -kaasugrilli (arvo 1300 euroa).

5. Voittajan valinta ja palkinnon lunastus

Voittaja arvotaan 7.8.2023 kaikkien kilpailuun määräaikaan mennessä osallistujien kesken.

Voitosta ja palkinnon lunastamisesta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta neljän päivän (4) kuluessa voitosta, on järjestäjällä oikeus arpoa tilalle uusi voittaja.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja kotipaikkakunta eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron palkinnosta. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun.

7. Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistuvilta pyydetään yhteystiedot, jotta voittajiin voidaan olla yhteydessä. Yhteystietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Yhteystietoja voidaan käyttää järjestäjän asiakas- ja markkinointiviestintään, mikäli osallistuja on myöntänyt siihen luvan.

8. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan kaikkia arvonnan virallisia sääntöjä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.